SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU       : Dışarıdan tutuklu/hükümlüye nasıl para yatırabilirim?

CEVAP    : PTT aracılığı ile Gümüşhane Merkez PTT Şubesine hükümlü/tutuklunun ismini belirterek Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu adresine posta havalesi ile gönderebilirsiniz.

 

SORU       : Tutuklu/hükümlüye dışarıdan kitap getirebilir miyim?

CEVAP    : Evet, ziyaret saatleri içerisinde kitap getirilebilir.

 

SORU       : Dışarıdan tutuklu/hükümlüye nasıl eşya gönderebilirim?

CEVAP    : PTT kargo aracılığı ile (lacivert ve yeşil renkler hariç) Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu adresine gönderebilirler.

 

SORU       : Hükümlü tutuklulara verilmek üzere alınabilecek giyim eşyalarının miktarı nedir?

CEVAP    : 17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen;

 

EŞYA VE MALZEME CİNSİ

İZİN VERİLEN MİKTAR

Palto 

1

Manto 

1

Mont 

1

Ceket veya Hırka

2

Pantolan veya Etek

4

Bayan için Elbise

2

Eşofman(takım olarak)

1

Gömlek

4

Kazak

2

Pijama (takım olarak)

2

Spor Ayakkabı

1

Kışlık Ayakkabı

1

İskarpin

1

Tişört

3

Kravat

2

Kemer

1

İç Çamaşırı

4

Çorap

4

Terlik

1

Havlu

1

Bornoz

1

Kaşkol

1

Şapka

1

 

 

SORU       : Avukat görüşleri ne zaman yapılmaktadır?

CEVAP    : Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesinde de belirtildiği üzere; Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.

 

SORU       : Kapalı görüşten kimler faydalanabilir?

CEVAP     : Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, ziyaret edebilecek kişiler;

 

Madde 9 - Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

 

( Değişik fıkra: 28/07/2007 - 26596 S.R.G Yön\1.mad; Değişik cümle: 06/11/2009-27398 S.R.G Yön/1.md.) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

 

            Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir.

 

            Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dışındaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kişilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

 

SORU       :Aylık açık görüşten kimler faydalanabilir?

CEVAP    :Hükümlü/ Tutuklunun Annesi, Babası, Eş, Çocukları ve torunlarıyla görüşebilir.

 

SORU       :Görüş saatimi nasıl öğrenebilirim?

CEVAP:Görüşle ilgili bilgileri Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun internet sitesinden veya kurumu telefonla arayarak öğrenebilirsiniz.

 

SORU       :Yakınımla ne kadar görüş yapabilirim ?

CEVAP:Adalet Bakanlığın konuyla ilgili yeni genelgesinde belirtildiği üzere görüş süresi yakınıyla görüşmeye başladığı andan itibaren geçerlidir.

 

SORU       :Açık görüş günleri değiştirilebilir mi ?

CEVAP:Belirlenen kurallar çerçevesinde açık görüş günleri kurum idaresi tarafından belirlenmiştir. Değiştirilemez.

 

SORU       :Yakınıma yiyecek içecek getirebilir miyim ?

CEVAP    : Adalet Bakanlığının ilgili genelgesinde belirtildiği üzere hükümlü ve tutuklular kendilerine verilen iaşe harici ihtiyaçlarını kurum kantininden temin etmektedirler. Dolayısıyla içeri yiyecek içecek girişi yasaktır. Açık görüş günlerinde hükümlü ve tutuklular daha önceden kantinden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla görüş yerlerinde tüketebilirler.

 

SORU       :Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir?

CEVAP    :    1. Telefon faturasının aslı (son döneme ait olacak)

                        2. Vukuatlı nüfus kaydı örneği (fatura sahibinin ait)

                        3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait)

      4. Cep telefonları için hatlı ise fatura konturlu hat ise abonelik sözleşmesi (fatura sahibine ait)

 

            Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla ceza ve infaz kurumlarına ulaştırılabilir.

 

SORU       :Tutuklu-hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler nelerdir?
CEVAP    :Kınama cezası dışında disiplin cezası almamış hükümlü ve tutuklular idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilmiş telefonlardan yararlandırılırlar. Kurum personeli bu telefonları kullanamaz. Kınama cezası dışında disiplin cezası bulunan hükümlü ve tutuklular bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlanamazlar.

            Hükümlü ve tutukların telefonla konuşma gün ve saatleri kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası ve sayısı,kurumun asayiş ve güvenliğini dikkate alınarak belirlenir.Konuşma süresi 10 dakikayı geçemez.Bu süre sonunda konuşma kendiliğinden kesilir.Ölüm,ağır hastalık,doğal afet,yangın vb. durumlarda,idarenin izni olmak kaydıyla gerçekleştirilir.Eğer bu hak daha önce kullanılmışsa, bir sonraki haftaya ait konuşma hakkı öne alınabilir.

            Telefonla görüşme ücreti görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanır.
Her hükümlü ve tutuklu bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde eşi, çocukları, torunları, anası, babası, büyükbabası, büyükannesi, kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbabası, kayınvalidesi, kardeşinin çocukları,kayınbiraderi,baldızı,görümcesi, eltisi, geline veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

            Hükümlü veya tutuklu ,konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar.Görüştüğü kişinin adını soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder.

 

 


 

Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi -11.11.2013 ] - Webmaster :Recep KARASAPAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.